793-303-339
 biuro@decor-styl.pl
Facebook

Przystępne kompendium o oknach

W poniższym artykule postaram się Państwu przybliżyć kilka informacji na temat okien

Podstawowymi zagadnieniami jakie będę opisywał to :

1. ochrona przed utratą ciepła

2. ochrona przed hałasem

3. wodoszczelność czyli ochrona przed deszczem

4.  nowe okna a energia słoneczna

5.  odporność na włamanie

6. odporność na wiatr

7. bezpieczeństwo użytkowania

 

 

1. Ochrona przed utratą ciepła.

O tym ile ciepła ucieka przez okna informuje nas współczynnik przenikania ciepła Uw,  jednostką współczynnika jest W/(m2xK). Okno osiąga tym mniejsze straty ciepła im mniejszy jest współczynnik przenikania, w oknach ten współczynnik powinien nie większy niż 1,1 .  Ważną sprawą jest to aby nie mylić współczynnika Uw -( „w” jak window) dotyczy całego okna ze współczynnikiem Ug- („g”- jak glass) czyli współczynnikiem szyby, ponieważ Ug określa jedynie izolacyjność pakietu szybowego w oknie. Często bowiem, sprzedawcy wprowadzają klientów w błąd ponieważ na pytanie klienta o współczynnik okna odpowiadają podając współczynnik Ug  mówiąc: ” nasze okna mają szyby U=1,1″  , jednak takie okno z pakietem Ug=1,1 posiadają współczynnik dla całego okna w zależności od wymiarów od Uw=1,4 do nawet Uw=1,8.

W praktyce prawie wszystkie konstrukcje okienna aby posiadać Uw <1,1  winny mieć pakiet trzyszybowy o współczynniku mniejszym niż Ug=0,7  , obecnie najbardziej optymalnym zakupem w relacji cena/współczynnik jest pakiet szybowy 4-18-4-18-4 o współczynniku Ug=0,5 co pozwala na osiąganie wyników dla większości okien na poziomie Uw={0,7 – 0,8}. Wynika z tego że sama szyba jest zawsze cieplejsza od całego okna  a pomylenie pojęć może skutkować zakupem okien o gorszych parametrach nawet o 25% !  Należy zwrócić też uwagę na to że jeśli w całym budynku będą zastosowane okna z tym samym rodzajem wkładu szybowego to okna o różnych wymiarach będą posiadały różne współczynniki przenikania Uw, co do zasady okno będzie cieplejsze im większy jego rozmiar oraz im mniejsza będzie liczba jego podziałów.

 

2. ochrona przed hałasem

Parametrem określającym izolacyjność dźwiękową naszego okna jest Rw – współczynnik izolacyjności dźwiękowej podawany w dB . Im wyższy parametr Rw naszego okna tym większa izolacyjność dźwiękowa co przekłada się bezpośrednio na wyższy komfort użytkowania budynku.Parametr ten jest bardzo podobny dla okien o tych samych pakietach szybowych – pakiet szybowy jest bowiem najbardziej decydującym elementem. Aby nie nie zamęczać czytelników wywodem na temat odczuwalności hałasu przy różnych parametrach Rw podam dane jakie znalazłem kiedyś w Czasopiśmie DOM 2/2012 , w której postawiono  tezę iż  średni hałas na ulicy to 60-70 dB tak więc przy otwartym oknie hałas ten będzie wysoce uciążliwy , jeżeli jednak zamkniemy to okno a będzie miało ono współczynnik izolacyjności na poziomie Rw= 10 dB to odczujemy zmniejszenie hałasu o połowę,  jeżeli zwiększymy Rw okna do Rw=20 dB to natężenie hałasu zmniejszy się o kolejne 50%  , przy oknie o Rw=30 dB usłyszymy tylko 1/8  hałasu zewnętrznego a dla okna które posiada współczynnik Rw = 40 dB usłyszymy już tylko 1/16 hałasu jaki słyszeliśmy przy otwartym oknie, a to zazwyczaj całkowicie wystarcza by komfortowo mieszkać przy ruchliwiej ulicy.

3. Wodoszczelność

W celu określenia wodoszczelności produktów okiennych  określa się do jakiej klasy odporności na przeciekania należy dany produkt, w warunkach jakie panują w Polsce wskazane jest by było to klasa przynajmniej 6A lub 7A . Wyższa wartość oznacza większą wodoszczelność, zamiast klasy mogą być również podane parametry wodoszczelności okna np E1150Pa , parametr ten obrazuje przy jakim ciśnieniu woda opadowa dostaje się do wew. pomieszczeń. Parametr ten jest szczególnie istotny gdy okno wmontowane jest na dużej wysokości lub/i w budynku na terenie otwartym (słabo zabudowanym, nieosłoniętym).

4.  Okna a energia słoneczna

Energia słoneczna i jej wykorzystanie w nowoczesnym budownictwie , od niedawna jest to temat którym interesuje się coraz większa rzesza inwestorów, związane jest to z bilansem energetycznym budynku. O tym ile energii przedostanie się do pomieszczeń budynku z zewnątrz informować ma nas współczynnik „g” pakietu szybowego. Współczynnik ten podawany jest zazwyczaj przez producenta pakietów szybowych.Dla budownictwa pasywnego zaleca się wartość współczynnika g>0,5 opisujemy tu oczywiście sytuację w naszej strefie klimatycznej w innych strefach np: na południu naszego kontynentu tak wysoka wartość prowadziłaby do przegrzewania się budynku. Można zatem wykorzystać  zakup nowych okien nie tylko jako dobrego izolatora w porze zimowej lecz również jako element dostarczający ciepło w zimowe dni.

5. Odporność na włamanie

Dla przeciętnego budynku mieszkalnego pojęcie odporności na włamanie w sensie profesjonalnym to prawie wirtualne pojęcie, te cechy okna nie są określane w etykiecie wyrobu ponieważ żadne okno nie musi być oknem antywłamaniowym a aby takowym było musi spełnić wiele warunków  co wiąże się z użyciem odpowiednich materiałów oraz właściwym da tego rodzaju stolarki montażem. Każde okno da się sforsować a odporne na włamanie okno jedynie opóźnia wejście intruza do domu, tak więc nie należy używać pojęcia okna antywłamaniowe lecz okna o pewnym stopniu odporności na włamanie. Wyróżnia się kilka klas odporności na włamanie i tym bardziej odporne na włamanie okno im wyższa klasa odporności. Najczęściej używane nazewnictwo w obrocie stolarką to stara klasyfikacja WK ( Wiederstandsklasse ) nap WK1 , WK2 itd.

klasa 1 – próba wyłąmania okna opprzez kopnięcie , uderzenie , bez użycia narzędzi – czas oporu niepodany

klasa 2 – próba sforsowania przy użyciu prostych narzędzi  (wkrętak, kliny, obcęgi) – czas oporu do 3 min

klasa 3 – próba wyłamania skrzydła okiennego przy użyciu dodatkowego dużego wkrętaka lub łomu 70 cm  – czas oporu 5 min

klasa 4 – próba sforsowania przy użyciu młotka , dłuta, siekiery oraz elektronarzędzi akumulatorowych – czas oporu 10 min

klasa 5 – próba sforsowania skrzydła okiennego przy użyciu elektronarzędzi  wiertarki , piły , mini szlifierki kątowej – czas oporu 15 min

klasa 6 – próba włamania przy użyciu elektronarzędzi dużej mocy – czas oporu 20 min

Więcej na http://oknotest.pl/artykuly-tematyczne/okna-antywlamaniowe-klasy-odpornosci-na-wlamanie-rc-i-wk

 

6. Odporność na wiatr

Odporność na obciążenie wiatrem informuje nas o sztywności konstrukcji całego okna, opisywana jest dwoma parametrami : ciśnienie próbne np Klasa C  oraz ugięcia ramy np Klasa 4, często opisywana jako klasa c4  , parametr ten w polskich warunkach uznaje się za wystarczający jeśli jest na poziomie C4,-C5.  Parametr odporności na wiatr ma większe znaczenie w obszarach nadmorskich oraz na terenach wysokogórskich.

 

7. bezpieczeństwo użytkowania

 

W skrócie solidne sensowne okno powinno odpowiadać następującym parametrom.

Współczynnik Uw< 1,1

Współczynnik g > 45 %

Współczynnik Rw > 32-35 dB

odporność na wiatr min. klasa C4

wodoszczelność min klasa 6A

odporność na włamanie – wg potrzeb

 

 

Arek